Automatyczny system parkingowy Espas 30

System parkingowy ESPAS 30 został zaprojektowany dla wymagających Klientów i do obsługi parkingów o dużym natężeniu ruchu. Pozwala na rozwój sytemu wraz z rozwojem parkingu, zwiększonej ilości transakcji lub zwiększanie ilości urządzeń.
System składa się z wielu komponentów high-tech o sprawdzonej niezawodności i trwałości. Specyfika tego rozwiązania umożliwia wybór funkcjonalności urządzeń oraz nośnika podstawowego jakim jest bilet. System w zależności od potrzeb może obsługiwać bilety kartonikowe lub bilety z rolki niższej gramatury.

System parkingowy espas 30
System parkingowy Espas 30

Typowy system składa się:

 • Linia wjazdowa czyli terminal wjazdowy, pętle indukcyjne oraz szybki szlaban
 • Linia wyjazdowa czyli terminal wyjazdowy, pętle indukcyjne oraz szybki szlaban
 • Kasa automatyczna w której kierowcy mogą zapłacić za parking
 • Serwer sytemu zarządzający oraz przechowujący dane. Ten sam komputer może być jednocześnie kasą manualną
 • Tablice informacyjne pokazujące stan parkingu lub ilość wolnych miejsc w określonych strefach
 • Dodatkowe opcje np. czytniki dalekiego zasięgu, kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych itd.
System parkingowy automatyczny Espas 30
Bezobsługowy system parkingowy

Terminal wjazdowy Espas 30-I

Urządzenia to pełnego kontrolowania wjazdu i wyjazdu z parkingu współpracujące z szybkimi szlabanami. Drukuje i wydaje bilet w oparciu o bilet kartonikowy lub w opcji bilet z rolki. Dwie pętle indukcyjne sprawdzają obecność pojazdu oraz czy nastąpił faktyczny wjazd na parking. Pozwala to w pełni używać funkcję anti-passback. Wszystkie dane są przesyłane i rejestrowane w komputerze zarządzającym.
Obudowa ze stali galwanizowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7015, panel frontowy wykończony folią z poliwęglanu.
Komunikaty głosowe wspierające informacje wyświetlane dla kierowców.
Terminale wjazdowy i wyjazdowy mogą pracować w kilku trybach. Tryb pracy może zmienić w komputerze zarządzającym, za pomocą specjalnych kart operatora lub może się zmienić automatycznie np. w przypadku braku papieru w urządzeniu lub brak wolnych miejsc na parkingu.

Podstawowy tryb pracy. Przejazd jest dozwolony przy użyciu zarówno biletu jak i karty zbliżeniowej. Urządzenie rozpoznaje pojazd wydaje lub sprawdza ważność biletu lub karty zbliżeniowej. Automatycznie otwiera szlaban oraz zamyka po przejeździe pojazdu.

Terminal wyjazdowy Espas 30-U

Urządzenia to pełnego kontrolowania wyjazdu z parkingu współpracujące z szybkimi szlabanami. Odczytuje bilet i sprawdza czy jest zapłacony oraz czy wyjazd następuje w założonym czasie. Dwie pętle indukcyjne sprawdzają obecność pojazdu oraz czy nastąpił faktyczny wyjazd na parking. Pozwala to w pełni używać funkcję anti-passback. Wszystkie dane są przesyłane i rejestrowane w komputurze zarządzającym.

Parametry terminali Espas

 • Przemysłowy skaner kodów kreskowych
 • Wyświetlacz LCD 2 x 20 znaków
 • Komunikaty głosowe wspierające informacje wyświetlane dla kierowców
 • Automatyczne sterowanie szlabanem
 • Czytnik kart zbliżeniowych
 • Komunikacja RS 485
 • Zamek z dodatkowymi ryglami drzwi
 • Dodatkowe tryby pracy: otwarty, zamknięty, przejazd automatyczny, tylko dla biletów, tylko dla kart
 • Zmiana trybu pracy za pomocą specjalnych kart Operatora lub z programu zarządzającego
 • Sygnalizacja stanów alarmowych także na wyświetlaczu centrali sterującej
 • Awaryjna praca w trybie off-line z wewnętrzną pamięcią

Opcje dodatkowe terminali

 • Retractor – bilet jest automatycznie pobierany oraz odczytywany. Bilet już wykorzystany jest wyrzucany
 • Komunkacja TCP/IP oraz interkom

Kasa Automatyczna Espas 30-P

Jest to urządzenie zarządzające płatnościami za parking w systemie parkingowym ESPAS. Nie wymaga ciągłego dozoru i nie angażuje obsługi parkingu. Kierowca samodzielnie skanuje bilet. Kasa wyświetla opłatę, przyjmuje zapłatę, wydaje reszty oraz zmienia status biletu na opłacony i ważny na wyjazd w określonym czasie. Kasa automatyczna pozwala również na opłatę przedłużającą abonament lub doładowanie karty prepaid. Wszystkie operacje się rejestrowane i dostępne w postaci raportu.

Po zeskanowaniu biletu lub zbliżeniu kart RFiD, system wyświetla kwotę do zapłaty oraz dodatkowe informacje według których opłata została naliczona np. czas wjazdu czy nazwa cennika.
Komunikat głosowy potwierdza wartość wyświetlaną na monitorze.
Po zapłaceniu bilet jest ważny na wyjazd określony czas zgodnie z ustalonym profilem opłat.
W każdej chwil za pomocą specjalnej karty operatora dostępne są raporty dot. zapasu monet, kwoty przychodów, kwoty w pojemniku na utarg, ilości otwarć drzwi, przyjętych monet lub kwoty odebranej przez operatora parkingu.

Kasa Manualna – Serwer

Stanowisko obsługi jest wyposażone w komputer, 19’” monitor, klawiaturę i myszkę i skaner kodów kreskowych. Dodatkowo może być wyposażone w drukarkę biletów, wyświetlacz opłaty oraz czytnik kart zbliżeniowych.
Po zeskanowaniu biletu automatycznie otwiera się okno wyświetlające wartość opłaty za bilet oraz dodatkowe dane czyli numer biletu, czas wjazdu na parking, wcześniejsze opłaty itp. Po przyjęciu opłaty Operator potwierdza ten fakt i bilet jest ważny na wyjazd w określonym czasie.

Autoryzowany dystrybutor BFT