System parkingowy automatyczny Espas 20

System parkingowy espas 20
Espas 20

System parkingowy firmy Espas 20 pozwala na obsługę Klientów jednorazowych za pomocą biletów kartonikowych z kodem 2D oraz Klientów stałych za pomocą tych samych biletów na przejazd wielokrotny (maksymalnie 7 dni) lub kart zbliżeniowych. Zainstalowane pętle indukcyjne na liniach wjazd i wyjazd sprawdzają ruch pojazdów i nie pozwalają na pobranie biletu czy otwarcie szlabanu bez obecności pojazdu. Dodatkowo zabezpieczają ramię szlabanu przed opuszczeniem na przejeżdżający pojazd.

Wjazd na parking

Terminal wjazdowy systemu Espas 20 obsługuje zarówno bilety jednorazowe oraz karty zbliżeniowe.
Kierowca po zatrzymaniu się przed szlabanem jest informowany komunikatem na wyświetlaczu o konieczności pobrania biletu. Dodatkowo przycisk poboru biletu jest podświetlony. Po naciśnięciu przycisku i odebraniu biletu szlaban otwiera się automatycznie i zamyka po przejeździe pojazdu. Na bilecie jest drukowany kod kreskowy 2D, czas i data wjazdu oraz dodatkowe (edytowane) informacje.
Bilet zawiera również zakodowaną informację (może być również informacja na bilecie) w jakim czasie Klient może opuścić parking bez żadnej opłaty, kierując się od razu do wyjazdu z parkingu.
W opcji terminal wjazdowy może być wyposażony w interkom i/lub skaner służący do odczytu biletu. Druga opcja pozwala na wielokrotny wjazd na parking przy użyciu jednego biletu (funkcja programowalna)

Moduł kasowy – kasa manualna

Autonomiczny element zawierający elektronikę, skaner biletów oraz odpowiednią drukarkę z zapasem biletów. Na panelu czołowym jest wyświetlacz i trzy funkcyjne przyciski. Funkcje standardowe system Espas 20:
Odczyt biletu i ew. naliczenie opłaty wg wcześniej ustalonej taryfy liniowej. Po wykonanej opłacie zawsze jest drukowany nowy bilet na wyjazd z parkingu z określonym czasem ważności.
Wydruk bilet zagubionego (z wcześniej zaprogramowaną opłatą)
Raport przyjętych opłat z podziałem na rodzaj biletów i uwzględnieniem tzw. zmiany
Raport podsumowujący i zamykający zmianę. Po tym raporcie moduł liczy narastająco kolejne wpływy dla kolejnego kasjera.
Wydruk (z ew. naliczeniem opłaty) 5 rodzajów biletów specjalnych. Np. bilet tylko na wyjazd w ciągu 3 godz., bilet na wyjazd w ciągu 24 godzin, bilet wielokrotnego wjazdu i wyjazdu ważny 3 dni (wymaga terminala wjazdowego z dodatkowym skanerem)

System Espas 20
System parkingowy Espas 20

Wyjazd z parkingu

Terminal wyświetla komunikat o konieczności skanowania biletu lub przyłożenia karty. Jeśli bilet jest ważny tzn. kierowca nie przekroczył tzw. wolnego czasu, lub bilet jest opłacony i opuszcza parking przed upływem zaprogramowanego czasu szlaban otworzy się automatycznie i zamknie po przejeździe pojazdu.
Szlaban nie otworzy się jeśli został przekroczony „wolny czas”, bilet jest nieopłacony lub bilet został już wykorzystany.
W opcji interkom i ew. automatyczny odczyt biletu (retractor)

Kasa automatyczna Espas 20

Urządzenie pozwala na przyjmowanie opłat za parking bez czynnego udziału pracownika. Dodatkowe przyciski pozwalają na wydanie „biletu zgubionego/karnego”, zmianę języka interfejsu i ew. anulowanie transakcji.
Kierowca zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu skanuje bilet i opłaca monetami (maksymalnie 5 różnych nominałów). Po opłaceniu kasa maskuje dotychczasowy kod kreskowy i drukuje dodatkowy ważny na wyjazd w określonym czasie.
W opcji można płacić również banknotami (wszystkie nominały). Kasa przyjmuje należność i wydaje reszty monetami i co jest bardzo rzadko spotykane jednym nominałem banknotów (jeśli jest opcja płacenia banknotami). Transakcja jest rejestrowana i kierowca otrzymuje bilet na wyjazd z określonym czasem ważności.

Zalety kasy automatycznej

Dzięki zastosowaniu ciekawego rozwiązania połączenia samo uzupełniających się 6 tub na monety (ok. 50 szt. każdy) i dodatkowo dwóch dużych też samo uzupełniających się pojemników (ok. 350 monet każdy) uzyskujemy możliwość obsługi wielu nominałów, duży zapas monet do wydawania i minimalizację czasu obsługi.
Po wypełnieniu się wszystkich pojemników zgodnie z nominałem pozostałe monety są kierowane do dużego ostatecznego pojemnika skąd odbiera je obsługa.
W każdej chwili możemy uzyskać informację/raport o wypełnieniu pojemników oraz raport przyjętych płatności. Kasa jest odpowiednio zabezpieczona przed wandalizmem
W odróżnieniu od kasy manualnej można zaprogramować taryfy zmieniające się automatycznie w przedziale czasu.
Dostępne wersje: płatność tylko monetami, dodatkowo płatność banknotami, dodatkowo płatność elektroniczna, interkom
System ESPAS 20 umożliwia dodatkowo zaprogramować do 400 kart zbliżeniowych (minus 16 kart specjalnych). Karty pozwalają na swobodne poruszanie po parkingu do czasu usunięcia danej karty z pamięci.
Jednocześnie przekazujemy obsłudze parkingu dodatkowe karty specjalne. W zależności od funkcji wystarczy zbliżyć kartę do dowolnego terminal aby zamknąć parking na stałe, otworzyć na stałe, przywrócić normalną pracę albo przepuścić pojazd.

Autoryzowany dystrybutor BFT